Gestir - Guests

Gestaskrá
Property skráir upplýsingar um gesta sem áður hafa verið skráðir í kerfið. Upplýsingum er safnað saman út frá netfangi gesta. Bookings > Guests Hér...
Tue, 23 Feb, 2021 at 5:06 PM
Svara umsögnum frá Booking.com í Godo Property
Hægt er að skoða og svara umsögnum gesta frá Booking.com í Godo Property. Bæði er hægt að hafa þann möguleika opin á "Front Desk" eða velja:  S...
Tue, 2 Mar, 2021 at 10:09 AM
Sniðmáts breytur - Template Variables
Hér fyrir neðan má sjá lista af sniðmáts breytum (template variables). Þær má nota til að sækja upplýsingar um bókanir og fylla inn í texta. Afritið þær ei...
Tue, 2 Mar, 2021 at 10:44 AM