Athugið að öll gjöld greiðsluhirðis eru innifalinn í neðangreindri verðskrá fyrir greiðslukerfið og innheimt af Korta.

Eftir að að umsókninni hefur verið skilað mun Korta (greiðsluhirðir) hafa samband og senda samning til undirritunnar.


ENN: Note that all payment processing fees are included in the below price list and are collected by Korta.
After the form has been submitted Korta (payment processor) will contact you and send you a contract to be signed.